Författararkiv: MyCoLi

Hur man finansierar en begravning för en älskad släkting

Hur man finansierar en begravning för en älskad kan tyckas svårt just då. Lyckligtvis finns det många alternativ för dem som kämpar för att komma på pengarna för tjänsten. Du kan söka hjälp från familjemedlemmar och vänner, men det är viktigt att vara helt på förhand om kostnaderna. På så sätt kommer du att kunna be om deras hjälp och avgöra om du har råd med begravningen på egen hand. Du kan också skapa en budget och kostnadstabell för att avgöra hur mycket pengar du behöver samla in för tjänsten.

Att få ett begravningslån är ett utmärkt sätt att spara pengar samtidigt som den avlidnes slutgiltiga önskemål tillgodoses. Det bästa sättet att hitta rätt begravningslån är att prata med dina familjemedlemmar och diskutera din ekonomiska situation. Begravningsbyråer i Göteborg kommer att kunna hjälpa dig att välja rätt alternativ för dina behov. Om du har någon försäkring kan du betala för tjänsten utan att det uppstår några extra kostnader. Om du letar efter ett begravningslån med låg ränta, kanske du vill kontakta ett utlåningsföretag som erbjuder räntevillkor.

Du kan också ta ett begravningslån för att täcka kostnaderna för tjänsten. Detta är ett idealiskt alternativ för familjer som inte har råd att betala stora summor pengar på en gång. Ett begravningslån gör att du kan sprida ut betalningarna över en längre tid. På så sätt kan du vara säker på hur mycket pengar du lånar och kan göra betalningar på ett bekvämare sätt.

Begravningslån kan vara svårt att säkra, så du måste vara medveten om dina personliga omständigheter och bestämma vilka som är bäst för dig. Se till att noggrant utvärdera alla dina alternativ och fatta ett välgrundat beslut. Kom ihåg att beloppet för månatlig betalning beror på räntan och lånevillkoren. Att kontrollera priser och villkor kan hjälpa dig att undvika att betala för mycket på en månad. Det belopp du har råd med kommer att variera mycket från person till person, så du måste använda diskretion när du utvärderar det bästa lånet för dina behov.

Det är viktigt att veta storleken på den månatliga betalningen innan du tar ett begravningslån. Du bör också vara tydlig med dina mål och krav innan du bestämmer dig för lånebeloppet. Om begravningskostnaden överstiger din ekonomiska förmåga kan du försöka dra nytta av räntevillkoren och hitta en annan långivare. Detta kommer att spara pengar och ge dig mer flexibilitet. Det är viktigt att komma ihåg att du kommer att göra betalningar under ett antal månader, och om du inte kan betala dem blir det svårt för dig att hänga med.

Tips när du ska anlita en redovisningsbyrå

När du har ett företag är det viktigt att ha kontakt med en redovisningsbyrå, men hur vet du vilken byrå som kommer att passa dig? Vårt första tips är att du anlitar en lokal redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm om ditt företag är baserat där. Även om det är möjligt att enbart sköta kontakten digitalt känns det många gånger bättre att kunna sitta tillsammans med sin redovisningskonsult för att diskutera företagets ekonomi. Du behöver inte heller skicka över filer och pärmar till byrån.

Välj alltid en auktoriserad aktör

Eftersom det handlar om ditt företags ekonomi och att ha insyn i den är det av största vikt att du väljer en auktoriserad redovisningsbyrå. Då kan du känna dig säker på att du får kvalificerade ekonomiska tjänster av personal som har den kompetens som krävs. Redovisningsbyråer auktoriseras av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund medan revisionsbyråer auktoriseras av Revisorsnämnden. Det är också klokt att använda dig av personliga rekommendationer från andra företagare, då kan du få mer information ur kundens perspektiv. Välj gärna en byrå med kompetens inom just din bransch.

Kolla upp vad som ingår

När du ska anlita en redovisningsbyrå i Stockholm är det viktigt att du kollar upp vad som ingår i avtalet med dem. Kolla upp hur deras backup ser ut om din ordinarie kontaktperson blir sjuk. Du bör även fråga dem hur de lägger upp sitt arbete samt vilka krav som ställs på dig. Alla redovisningsbyråer arbetar på olika sätt och med olika ekonomiprogram vilket kan vara bra för dig att ha koll på. Det gäller speciellt om du ska sköta lite av arbetet själv.

Kreditvärdighet hos potentiella kunder

Alla som äger ett företag vill att det ska gå så bra som möjligt, att få så mycket inkomster som det bara går utifrån sina utgifter. Det är viktigt att kunna känna tillit till de som hjälper till att driva företaget framåt, nämligen kunderna. Stamkunder brukar inte vara några problem med, men när du vill utvidga ditt företag behöver du få många nya kunder och samarbetspartners.

Kolla upp dina kunder

Inför en expansion kan det kännas lite stressande att försöka värva in en ny och större kundkrets. Det du kan försöka göra för att underlätta för dig själv samt få en känsla av trygghet är att kolla upp dina framtida kunders kreditvärdighet genom Guldbolag. Genom att göra det får du information om kundernas betalningsförmåga och kreditvärdighet, och det hjälper till att avgöra vilka kunder du bör satsa på.

Ohederliga kunder

Genom att kolla upp dina kunders kreditvärdighet ger du dig själv ett skydd gentemot ohederliga kunder. Du kan inte undvika alla kunder som inte är pålitliga men kan du sålla bort några så är det värt besväret. Att råka ut för kunder som inte gör rätt för sig kan vara avgörande för företag. Det kan bli en oerhörd kostsam historia och det är något som ingen företagare vill vara med om.

Snabblån trots betalningsanmärkning

I dagens samhälle är det lätt att hamna i ekonomisk knipa och då kan det i vissa fall behövas ett snabblån för att klara den personliga ekonomin. Lönen kanske inte räckte till just denna månad och du behövde ett snabbt tillskott i kassan för att köpa vinterkläder. Anledningarna kan vara många – och tyvärr så säger många banker nej när man har några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Det finns dock hjälp att få för att få ta ett lån även i dessa fall, och de heter kreditgivare som erbjuder snabba lån utan krav på dig som låntagare.

Fördelar och nackdelar

Snabblån är inte en lösning på lång sikt utan det är snarare något som är till för att med ett snabbt tillskott i kassan kunna köpa det man behöver just för tillfället, eller behöver betala en räkning. Att låna även med betalningsanmärkningar är både positivt och negativt beroende på vem det är som lånar pengarna. Är det någon med stora spelskulder så bör man inte ta ett lån för att fortsätta i en ond cirkel av spelande, men är det en person med ordnad ekonomi som enbart behöver lite extra i kassan för ett spontant inköp så kan ett snabblån ses som positivt och något som hjälper till vid spontana stunder.

Alla kan råka i en ekonomisk knipa och man får aldrig döma någon på förhand, och det är också en av anledningarna till varför lån utan kreditkontroller finns idag. Vi är alla olika individer med olika behov med annorlunda förutsättningar.

Att ta ett snabblån kan vara en oerhört bra lösning när det väl krisar, och eftersom pengarna finns på kontot samma dag så behöver man inte vänta på ett lånelöfte eller någon behandlingstid. Mer tips och långivare finns på www.lånapengar-snabblån.se

Den verkliga bilkostnaden

bilAlla som har bil vet att en bil drar höga kostnader, men inte så många tar sig tid att försöka räkna igenom den egna kostnaden. Kanske vill man inte så gärna veta vad det kostar. Ibland publicerar tidningar beräkningar som landar på upp mot 40 kronor per mil för en ny bil, men många tycks tro att just deras bil är så mycket billigare.

Det är dock inte så svårt att göra en hyggligt noggrann kalkyl tack vare att praktiskt taget alla bilkostnader betalas via kontokort eller bank. Man startar alltså med att ta ut saldobesked för de senaste 365 dagarna. På detta saldobesked summerar man alla kostnader som har med bilen att göra, drivmedel, skatt, försäkring, service och så vidare. Summan visar driftskostnaden under ett år, och om man dividerar med antalet körda mil under de 365 dagarna så får man fram kronor per mil.

Nu räcker inte det, bilen har ju under året sjunkit i värde. Det finns flera sajter på Internet där man kan få en relativt hygglig värdering av sin bil just nu. Man vet ju hur mycket man gav för bilen när man köpte den, och får nu fram värdeminskning totalt. Om man exempelvis ägt bilen i tre år divideras summan med tre, och det talet divideras nu med antalet mil under 365 dagar. Denna nya summa läggs ihop med föregående beräkning, och man har nu en hygglig skattning av sina egna kostnader.

Ökad säkerhet med elektronisk fakturahantering

Ökad kontroll och säkerhet är två viktiga ledord, framförallt när det gäller företags fakturahanteringar. Elektronisk fakturahantering är på flera sätt ett säkrare alternativ än den manuella hanteringen. Genom att flertalet företag övergår från manuell hantering till elektronisk fakturahantering bidrar det till att företag får en allt större kontroll, samt säkrare hantering av företagets in-och utgående fakturor.

En grundläggande orsak till att kontrollen samt säkerheten ökar vid en elektronisk fakturahantering är att fakturorna inte längre hanteras och matas manuellt av en enskild individ. Vid varje enskild och manuell hantering kan en faktura lätt försvinna, hamna fel eller siffror matas in inkorrekt under själva processen. Dessa felsteg kan sedan vara svåra att upptäcka i tid. I och med detta minskar dessa felsteg samt misstag i större utsträckning vid elektronisk hantering av fakturor. Således bidrar det även till att de inblandade parterna, företag och leverantörer, har en större och heltäckande kontroll över förloppet. Papper kan sorteras fel i pärmar och utrymmen, medan e-fakturor finns samlade på ett tillgängligt och effektivt sätt.

En annan aspekt som är viktig att notera i säkerhetssynpunkt är hanteringen av bedrägerier och bluffakturor. Bedrägerier och bluffakturor är något som framförallt de mindre företagen utsätts för i större utsträckning. Genom att företag använder sig av ett datasystem som kan hantera fakturor elektroniskt, kan dessa bedrägerier därmed minskas. Detta då dessa system läser av varje enskild faktura. Företag kan dock också i samband med detta använda sig av Svensk Handels varningslista, där de varnar om falska företag och bluffakturor som finns listade. Således bidrar det i sin tur till att färre bluffakturor kan gå igenom detta system, något som skulle kunna förbises eller högt sannolikt missas vid en manuell hantering vid fakturahantering. Avslutningsvis, den elektroniska fakturahanteringen bidrar därmed till en säkrare och mer kontrollerbar hantering av de enskilda företagens hantering av fakturor.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Försäkringar kan delas in i två huvudtyper: sakförsäkring och personförsäkring. Reglerna skiljer sig mycket kraftigt åt mellan de olika huvudtyperna.

Inom personförsäkring finns det härutöver flera huvudtyper: skadeförsäkring och försäkring för sparande. Den sistnämnda kan delas in i kapitalförsäkring och pensionsförsäkring.

Alla försäkringar har det gemensamt att det i botten finns ett försäkringsavtal mellan försäkringsgivaren och den försäkrade samt att försäkringstagaren ska betala en premie för att kunna göra anspråk på att försäkringen ska falla ut.

Premien betalas antingen månadsvis (vanligast) eller per år. Kapitalförsäkringar kan innebära att försäkringstagaren betalar ett engångsbelopp i förskott.

Försäkringsvärlden är noggrant reglerad genom tillståndsgivning och tillsyn. Härutöver finns ingående regler i Försäkringsavtalslagen som kompletteras med särskilda regler för konsumenter.

De vanligaste försäkringsformerna i Sverige är hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Reglerna för dessa försäkringar är praktiskt taget helt standardiserade och lämpar sig därför särskilt väl för att omfattas av fackliga eller andra kollektivavtal. Dessa försäkringar har också relativt standardiserad premiesättning. Ur försäkringstagarens perspektiv är dessa värdefulla och billiga försäkringar mot oväntade händelser, som kan betyda mycket för den enskilde men som inte påverkar bedömningen av kollektivet.

När man tar en försäkring måste man ange en hel del uppgifter om sig själv. Dessa kan medföra att vissa händelser utesluts från ersättning eftersom det anses att risken för att händelsen ska drabba just denne försäkringstagare är mycket större än för kollektivet. Det kan gälla en medfödd sjukdom eller defekt eller om man vid ett flertal tillfällen tidigare varit utsatt för en viss typ av olyckor.

Sitter du fast med många krediter?

Många svenska personer sitter med många olika typer av lån som de tagit vid olika tidpunkter och av olika anledningar.

Det vanligaste lånet (och i särklass största) är bolånet om har gått åt för att finansiera bostadsrätten eller villan. Vanligen har detta lån uppstått efter moget övervägande och efter det att kanske flera potentiella långivare varit med och konkurrerat om kunden.

Det är i regel inte det lånet som är problemet utan de krediter som man kan ha dragit på sig därefter i samband med diverse köp till hemmet; för att finansiera bilen, semesterresan eller julklapparna.

De procentuellt sett billigaste lånen är bolånen. Det är i princip just den sortens lån som bankerna gärna vill bygga upp sin relation till kunden på. De är de lån som kreditgivarna betraktar som säkrast eftersom de har den fasta egendomen eller bostadsrätten som säkerhet. Som privatperson har man sällan så mycket att vinna på att försöka hitta en annan långivare i dessa fall.

De dyraste lånen är dem man har tagit för att finansiera sin konsumtion. Det är också de lånen som är lättast att få om man har någorlunda ordnade förhållanden. Här finns det pengar att tjäna på att försöka samla ihop dessa och förmå sin normala kreditgivare att överta dem.

Den klokaste åtgärden kan alltså vara att börja med att skaffa sig en överblick över de utestående krediter man har. Sedan bör man tala med sin bank och se om det finns kreditutrymme på bostadslånet.

Är din bil rätt försäkrad?

Bilförsäkringar är ganska standardiserade. Att försäkra en vanlig bil av standardmodell kan du inte göra på många sätt. Men det är definitivt smart att kolla mellan olika försäkringsbolag vad de har för premier för just din bil. Jämför även självriskens storlek vid olika skador, det kan skilja en del och det är för sent att göra något åt det när olyckan är framme. Många bilmärken har en egen försäkring. Den finns ofta hos ett av de stora försäkringsbolagen, men den försäkringen kan vara bra då den är skräddarsydd för din bil. Ofta har dessa bolag bra kontakt med märkesverkstäderna.

Extrautrustning

Det är många som vill ha lite extra utrustning på sin bil, ibland för att förbättra utseendet och i andra fall för att öka bekvämlighet och prestanda. En sådan sak kan vara att utrusta sin bil med lågprofildäck. Väljer du att sätta på sådana väljer du säkert en snygg fälg till de nya däcken. Det här är dyra saker och stöldbegärliga. Det har hänt mer än en gång att bilägaren har kommit till sin bil på morgonen och funnit den stå direkt på bromsskivorna. Det blir lätt en dyr affär. Inte bara däck och fälgar måste ersättas, ibland måste bromsskivorna bytas också. Kolla med ditt försäkringsbolag om de nya däcken och fälgarna ingår i standardförsäkringen eller om du måste teckna en tilläggsförsäkring.

Hjälp att jämföra försäkringar

Utgångspunkten för försäkringsbolagen då de bestämmer premiens storlek är deras skadestatistik och kända riskfaktorer. Bor du i en storstad blir premien högre än om du bor i Norrlands inland. Bor du i eget hus och har bilen i ett eget låst garage blir premien lägre än om bilen står ute på en gata på natten. Du kan jämföra de olika försäkringsbolagens premier på nätet.

Spara på energin

En stor del av kostnaden för vårt boende är kostnader för energi. Att värma upp ett hus på 140 kvadratmeter drar en hel del energi och det hjälper att tänka efter så att du får så mycket nytta som möjligt av den energi du förbrukar och betalar för. Oavsett vilken värmekälla du har bör du se till att värmen kan distribueras i hela huset. Därför ska man inte ställa en soffa eller en stor fåtölj framför ett värmeelement. Kan man ha dörrar öppna inne i huset underlättar även det luftväxlingen.

Isolera rätt

Om du betraktar ditt hus från utsidan på vintern då det har snöat och är kallt kan du se om du har värmeläckage genom fasaden eller taket. Så kallade köldbryggor är lätta att se en morgon efter en frostnatt. Där värmen läcker ut finns ingen frost på fasaden och där är isoleringen otillräcklig. Det kan vara väl värt att försöka åtgärda det.

Taket är en riktig skvallerbytta. Har du långa istappar som hänger ner från taket? Visst är det vackert, men det är tyvärr även en indikation att ditt hus släpper ut värme genom taket. Som alla vet stiger varm luft uppåt vilket göt att ett tak som läcker värme är en riktig energitjuv. Försök att åtgärda med isolering.

Nödvändiga eller onödiga elapparater

En tvättmaskin betraktas som nödvändig av de flesta, särskilt barnfamiljer. En gammal tvättmaskin drar mycket mer energi än en motsvarande ny maskin och är maskinen gammal är det kanske dags att byta ut den. En torktumlare kostar mycket att ha igång. Fundera över om det inte går att torka tvätten utomhus under sommaren.

Många lägger in elektriska värmeslingor i badrummet för att öka komforten vid morgonduschen. Dessutom kanske du skaffar en elektrisk handdukstork. Dessa två är riktiga energitjuvar. De drar en hel del utan att ge särskilt stort värmeutbyte. Använd sådana apparater med urskiljning. Det handlar inte bara om din ekonomi utan även om miljöhänsyn.