Kategoriarkiv: Företagande

Tips när du ska anlita en redovisningsbyrå

När du har ett företag är det viktigt att ha kontakt med en redovisningsbyrå, men hur vet du vilken byrå som kommer att passa dig? Vårt första tips är att du anlitar en lokal redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm om ditt företag är baserat där. Även om det är möjligt att enbart sköta kontakten digitalt känns det många gånger bättre att kunna sitta tillsammans med sin redovisningskonsult för att diskutera företagets ekonomi. Du behöver inte heller skicka över filer och pärmar till byrån.

Välj alltid en auktoriserad aktör

Eftersom det handlar om ditt företags ekonomi och att ha insyn i den är det av största vikt att du väljer en auktoriserad redovisningsbyrå. Då kan du känna dig säker på att du får kvalificerade ekonomiska tjänster av personal som har den kompetens som krävs. Redovisningsbyråer auktoriseras av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund medan revisionsbyråer auktoriseras av Revisorsnämnden. Det är också klokt att använda dig av personliga rekommendationer från andra företagare, då kan du få mer information ur kundens perspektiv. Välj gärna en byrå med kompetens inom just din bransch.

Kolla upp vad som ingår

När du ska anlita en redovisningsbyrå i Stockholm är det viktigt att du kollar upp vad som ingår i avtalet med dem. Kolla upp hur deras backup ser ut om din ordinarie kontaktperson blir sjuk. Du bör även fråga dem hur de lägger upp sitt arbete samt vilka krav som ställs på dig. Alla redovisningsbyråer arbetar på olika sätt och med olika ekonomiprogram vilket kan vara bra för dig att ha koll på. Det gäller speciellt om du ska sköta lite av arbetet själv.

Kreditvärdighet hos potentiella kunder

Alla som äger ett företag vill att det ska gå så bra som möjligt, att få så mycket inkomster som det bara går utifrån sina utgifter. Det är viktigt att kunna känna tillit till de som hjälper till att driva företaget framåt, nämligen kunderna. Stamkunder brukar inte vara några problem med, men när du vill utvidga ditt företag behöver du få många nya kunder och samarbetspartners.

Kolla upp dina kunder

Inför en expansion kan det kännas lite stressande att försöka värva in en ny och större kundkrets. Det du kan försöka göra för att underlätta för dig själv samt få en känsla av trygghet är att kolla upp dina framtida kunders kreditvärdighet genom Guldbolag. Genom att göra det får du information om kundernas betalningsförmåga och kreditvärdighet, och det hjälper till att avgöra vilka kunder du bör satsa på.

Ohederliga kunder

Genom att kolla upp dina kunders kreditvärdighet ger du dig själv ett skydd gentemot ohederliga kunder. Du kan inte undvika alla kunder som inte är pålitliga men kan du sålla bort några så är det värt besväret. Att råka ut för kunder som inte gör rätt för sig kan vara avgörande för företag. Det kan bli en oerhörd kostsam historia och det är något som ingen företagare vill vara med om.

Ökad säkerhet med elektronisk fakturahantering

Ökad kontroll och säkerhet är två viktiga ledord, framförallt när det gäller företags fakturahanteringar. Elektronisk fakturahantering är på flera sätt ett säkrare alternativ än den manuella hanteringen. Genom att flertalet företag övergår från manuell hantering till elektronisk fakturahantering bidrar det till att företag får en allt större kontroll, samt säkrare hantering av företagets in-och utgående fakturor.

En grundläggande orsak till att kontrollen samt säkerheten ökar vid en elektronisk fakturahantering är att fakturorna inte längre hanteras och matas manuellt av en enskild individ. Vid varje enskild och manuell hantering kan en faktura lätt försvinna, hamna fel eller siffror matas in inkorrekt under själva processen. Dessa felsteg kan sedan vara svåra att upptäcka i tid. I och med detta minskar dessa felsteg samt misstag i större utsträckning vid elektronisk hantering av fakturor. Således bidrar det även till att de inblandade parterna, företag och leverantörer, har en större och heltäckande kontroll över förloppet. Papper kan sorteras fel i pärmar och utrymmen, medan e-fakturor finns samlade på ett tillgängligt och effektivt sätt.

En annan aspekt som är viktig att notera i säkerhetssynpunkt är hanteringen av bedrägerier och bluffakturor. Bedrägerier och bluffakturor är något som framförallt de mindre företagen utsätts för i större utsträckning. Genom att företag använder sig av ett datasystem som kan hantera fakturor elektroniskt, kan dessa bedrägerier därmed minskas. Detta då dessa system läser av varje enskild faktura. Företag kan dock också i samband med detta använda sig av Svensk Handels varningslista, där de varnar om falska företag och bluffakturor som finns listade. Således bidrar det i sin tur till att färre bluffakturor kan gå igenom detta system, något som skulle kunna förbises eller högt sannolikt missas vid en manuell hantering vid fakturahantering. Avslutningsvis, den elektroniska fakturahanteringen bidrar därmed till en säkrare och mer kontrollerbar hantering av de enskilda företagens hantering av fakturor.