Den verkliga bilkostnaden

bilAlla som har bil vet att en bil drar höga kostnader, men inte så många tar sig tid att försöka räkna igenom den egna kostnaden. Kanske vill man inte så gärna veta vad det kostar. Ibland publicerar tidningar beräkningar som landar på upp mot 40 kronor per mil för en ny bil, men många tycks tro att just deras bil är så mycket billigare.

Det är dock inte så svårt att göra en hyggligt noggrann kalkyl tack vare att praktiskt taget alla bilkostnader betalas via kontokort eller bank. Man startar alltså med att ta ut saldobesked för de senaste 365 dagarna. På detta saldobesked summerar man alla kostnader som har med bilen att göra, drivmedel, skatt, försäkring, service och så vidare. Summan visar driftskostnaden under ett år, och om man dividerar med antalet körda mil under de 365 dagarna så får man fram kronor per mil.

Nu räcker inte det, bilen har ju under året sjunkit i värde. Det finns flera sajter på Internet där man kan få en relativt hygglig värdering av sin bil just nu. Man vet ju hur mycket man gav för bilen när man köpte den, och får nu fram värdeminskning totalt. Om man exempelvis ägt bilen i tre år divideras summan med tre, och det talet divideras nu med antalet mil under 365 dagar. Denna nya summa läggs ihop med föregående beräkning, och man har nu en hygglig skattning av sina egna kostnader.