Tips när du ska anlita en redovisningsbyrå

När du har ett företag är det viktigt att ha kontakt med en redovisningsbyrå, men hur vet du vilken byrå som kommer att passa dig? Vårt första tips är att du anlitar en lokal redovisningsbyrå, till exempel i Stockholm om ditt företag är baserat där. Även om det är möjligt att enbart sköta kontakten digitalt känns det många gånger bättre att kunna sitta tillsammans med sin redovisningskonsult för att diskutera företagets ekonomi. Du behöver inte heller skicka över filer och pärmar till byrån.

Välj alltid en auktoriserad aktör

Eftersom det handlar om ditt företags ekonomi och att ha insyn i den är det av största vikt att du väljer en auktoriserad redovisningsbyrå. Då kan du känna dig säker på att du får kvalificerade ekonomiska tjänster av personal som har den kompetens som krävs. Redovisningsbyråer auktoriseras av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund medan revisionsbyråer auktoriseras av Revisorsnämnden. Det är också klokt att använda dig av personliga rekommendationer från andra företagare, då kan du få mer information ur kundens perspektiv. Välj gärna en byrå med kompetens inom just din bransch.

Kolla upp vad som ingår

När du ska anlita en redovisningsbyrå i Stockholm är det viktigt att du kollar upp vad som ingår i avtalet med dem. Kolla upp hur deras backup ser ut om din ordinarie kontaktperson blir sjuk. Du bör även fråga dem hur de lägger upp sitt arbete samt vilka krav som ställs på dig. Alla redovisningsbyråer arbetar på olika sätt och med olika ekonomiprogram vilket kan vara bra för dig att ha koll på. Det gäller speciellt om du ska sköta lite av arbetet själv.