Lös en ekonomisk kris med ett lån

Lån och ekonomiAtt låna pengar kan göra att man tillfälligt eller på sikt löser en ekonomisk situation man inte klarar av för stunden. Internetsajten Creddit säger att de märkt att många väljer att låna pengar till en ny bostad eller bil. Bolån och billån ses idag som självklara och folk belånar sina säkerheter allt högre. En hög belåning på sin lägenhet eller bil gör, enligt bl.a . Creddit, din ekonomiska situation mer osäker. En fullt belånad lägenhet innebär större räntekostnader och ibland högre räntesats. Det finns dessutom en risk att lägenheten eller huset tappar i värde p.g.a. svajande bostadsmarknad. Om värdet på din lägenhet eller ditt hus faller mycket sitter du till slut med ett lån som är större än säkerheten du lagt in i hypotekslånet. Detta kan medföra att banken vill omvandla en del av hypotekslånet till ett blancolån, alternativt att du amorterar av en större summa för att minska gapet mellan lånat belopp och säkerhetens värde.

Andra typer av blancolån är sms-lån. Dessa är krediter som vanligtvis är 10 000 kr eller lägre. Det går dock att ta flera små krediter och på så sätt låna ett större totalbelpp. Sms-lån är ofta förknippade med höga avgifter och hög räntesats. Dessutom är de kortfristiga och ska återbetalas inom en eller ett par månader.