En god privatekonomi

BudgetAtt ha en god privatekonomi är alltid någonting som bör vara eftersträvansvärt. Det handlar främst om att kunna vara beredd på att kunna täcka upp för oförutsägbara utgifter. När exempelvis vattenskadan väl blir ett faktum eller när bilen behöver lämnas in för reparation. För att täcka den här typen av oförutsägbara utgifter så påstår de ekonomiska experterna att man minst bör ha motsvarande två månadslöner i besparingar. Allting som sparas därutöver kan med gott samvete gå till exempelvis nöje eller andra viktiga livsinvesteringar. Men man bör undvika att nalla från de två ovan nämnda månadslönerna för att spendera på exempelvis nöjen.

Att kunna spara pengar kräver två saker. Att antingen dra ner på utgifterna eller öka inkomsterna. Optimalt vore ju att göra båda sakerna, men det brukar vara lättast att dra ner på utgifterna då ökade inkomster innebär att man exempelvis behöver byta till ett bättre betalt jobb eller gå upp i arbetstid. Vad gäller minskade utgifter så kan många människor finna vissa utgifter i sin vardag som faktiskt är möjlig att dra ner på eller eliminera den helt å hållet. Man kan exempelvis börja åka kollektivt mer om man vet med sig att man åker onödiga sträckor med bilen.