Bilförsäkring

En bilförsäkring finns i tre grundalternativ:

  • Trafikförsäkring
  • Halvförsäkring
  • Helförsäkring

BilforsäkringTrafikförsäkringen är den delen av försäkringen som är lagstadgad. Den har minst omfattning och täcker personskador samt täcker fordonsägarens ansvar emot andra fordon.

Halvförsäkringen innehåller utöver trafikförsäkringen även delkasko försäkring, dvs. egendomsskydd.

Helförsäkringen innehåller alla moment i trafikförsäkringen samt halvförsäkringen och utöver det ingår även vagnskada. Vagnskade försäkringen täcker skador på det egna fordonet. Läs mer om bilförsäkringar på http://www.bilförsäkringen.net

Att jämföra bilförsäkring

Innan du väljer omfattning så är det viktigt att du tänker igenom vad din försäkring ska innehålla. Gör en behovsanalys eller ta hjälp av en försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig att ta ställning till vilken bilförsäkring som passar just dig. Jämför bilförsäkringens villkor som de olika försäkringsbolagen erbjuder. Välj vilken omfattning som passar dig och vilka självrisker (den delen du själv betalar vid skada) du vill att din bilförsäkring ska ha. En högre självrisk ger en lägre premie, men du får betala mer själv när olyckan är framme. En lägre självrisk ger en högre premie vilket leder till att du får betala mindre själv när något händer med din bil.