Författararkiv: MyCoLi

Aktiesparande ger aktieutdelning

Investera i aktierUtdelningsinvesterande i aktier är guldkalven när det gäller att se ränta på ränta-effekten jobba som bäst. Det kräver mer kunskap, kapital och tålamod än att spara på bankkonto, men kan slå inlåningsräntan flera gånger om. För att satsa på utdelningsinvesterande i aktier bör du veta hur aktiemarknaden fungerar, ha is i magen och pengar du kan vara utan i flera års tid. Du ska även vara medveten att du kan förlora ditt kapital om något av företagen du investerat i går i konkurs, men å andra sidan bör du välja stabila aktier i trygga bolag. Du behöver följande:

 • En aktiedepå eller kapitalförsäkring hos en bank
 • Ett regelbundet aktiesparande
 • Tålamod
 • Kunskap om aktiemarknaden
 • Is i magen

Principen vid utdelningsinvesterande är i stora drag densamma som vid sparande på bankkonto.

 • Du köper aktier i ett begränsat antal stora bolag som har en stabil historia av aktieutdelningar.
 • Du fortsätter att köpa aktier regelbundet, t ex varje månad, kvartal eller vid tillfälliga kursfall.
 • En eller flera gånger om året lämnar bolagen utdelning till aktieägarna. Ju fler aktier du äger och ju bättre det går för bolagen, desto mer får du i utdelning.
 • Återinvestera utdelningarna i nya aktier

Detta repeterar du regelbundet, år efter år. Ditt aktiekapital kommer efter några år att ha vuxit ansenligt, dels pga ditt regelbundna investerande, dels pga ränta på ränta-effekten. Om du någonstans på vägen inte vill eller kan fortsätta köpa aktier, var inte rädd för att ta en paus. Ditt aktiekapital fortsätter växa av sig själv, tack vare ränta på ränta-effekten! Börsen går upp och ner genom konjunkturer, och att tajma toppar och bottnar är inte lätt. Därför kan du välja att behålla dina aktier när alla andra säljer (dvs när börsen sjunker), och än mer envist fortsätta köpa, men till lägre pris än tidigare då kurserna blivit lägre. Att stå emot säljinstinkten när kurserna faller är dock inte lätt, det är då du behöver is i magen och en konkret målsättning med ditt aktiesparande. Efter 10-20 år har du fått ett rejält aktiekapital som gör dig rik i sig, men skönheten ligger i utdelningarna! Efter alla år kommer du troligen få utdelningar motsvarande en eller ett par hundratusen kronor om året, och du kanske väljer att äntligen börja spendera dem i stället för att återinvestera. Glöm dock ej bort att ju längre du fortsätter att återinvestera utdelningarna, desto större blir kommande års utdelningar!

Mer om aktieutdelningsinvesterande

Några finansmän som blivit kända världen över för sitt ihärdiga och livslånga utdelningsinvesterande är finansgurun Warren Buffett och svensken Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson. Dessa män har under sitt liv byggt upp en så stor förmögenhet att de utan problem kan leva riktigt gott på enbart utdelningarna. Vill du lära dig allt om utdelningsinvesterande rekommenderas ett besök på aktiebloggen 40%20År där du kan läsa allt inom området. Vill du läsa mer om hur aktiesparande i allmänhet går till rekommenderas sajten Aktiekunskap.

ITP – Tjänstepension för privatanställda tjänstemän

pensionITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. Du omfattas antingen av ITP 1 eller ITP 2. Du omfattas av ITP 1 om du är född 1979 eller senare eller är anställd hos en arbetsgivare som har fått godkänt att tillämpa ITP 1 för samtliga anställda oavsett ålder. Du som är född 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2.

ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall.

För att få ITP måste du:

 • vara anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal inom PTK-området
 • ha fyllt 18 år och arbeta minst åtta timmar per vecka

Sjukpension

Oavsett om du tillhör ITP 1 eller ITP 2 har du rätt till ITPs sjukpension vid långvarig sjukdom.

ITPs sjukpension betalas ut av Alecta och kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp (307 500 kr/år 2008). Har du en högre lön får du 65 procent av den lönedelen från ITPs sjukpension upp till 20 inkomstbasbelopp (960 000 kr/år 2008). På högre lönedelar får du 32,5 procent i sjukpension. Efter dag 360 i sjukperioden upphör rätten till ITPs sjukpension på lön upp 7,5 prisbasbelopp och du får bara ersättning för lönedelar som överstiger denna gräns.

Ålderspension

ITP 1

Du som omfattas av ITP 1 har en premiebestämd ålderspension. Det innebär att en bestämd premie betalas in till din pension varje månad. Du börjar tjäna in till din ålderspension från och med 25 års ålder och fortsätter tills dess att du fyller 65 år. Varje månad betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din kontanta brutto lön upp till 30 000 kr/mån och 30 procent på de lönedelar som överstiger denna gräns.

Storleken på pensionen beror på hur mycket premier som har betalats in, vilken avkastning pengarna gett och vilka avgifter och skatter som har betalats. Det är det eller de försäkringsbolag som du väljer genom det så kallade ITP-valet som betalar ut din pension. Läs mer om valen på Collectums webbplats www.collectum.se

ITP 2

Du som omfattas av ITP 2 har en förmånsbestämd ålderspension samt en kompletterande premiebestämd pension. En förmånsbestämd pension innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Under hela ditt yrkesverksamma arbetsliv fram till 65 år tar man sedan ut den premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar premien och det är Alecta som betalar ut pensionen.

En del av ITP 2 kallas för ITPK och är en kompletterande premiebestämd pension som du får utöver den förmånsbestämda pensionen.

Din arbetsgivare betalar 2 procent i premie på din månadslön till det eller de försäkringsbolag som du väljer genom det så kallade ITPK-valet. Det är det eller de bolag som du valt som betalar ut din pension. Observera! läs mer om hur du kan förbättra din tjänstepension här.

Pensioner till efterlevande

ITP 1

ITP 1 innehåller inte något efterlevandeskydd men du kan välja att komplettera med detta. Du kan köpa ett återbetalningsskydd som gör att din ålderspension betalas ut till dina närmaste. Du kan också köpa till ett familjeskydd som ger dina efterlevande en extra pension under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. Återbetalningsskydd och familjeskydd minskar din ålderspension eftersom premien som betalas in till din pension blir lägre.

ITP 2

Du som omfattas av ITP 2 har ITPs familjepension som betalas ut på lönedelar som överstiger 360 000 kronor per år. ITPs familjepension betalas ut under hela livet till efterlevande make eller maka. En sambo kan inte få familjepension. Barn får familjepension fram tills de fyller 20 år.

Från och med 2008 kommer du att kunna välja att avstå från vidare intjänande av ITPs familjepension. Du kommer då istället kunna välja att förstärka din egen ålderspension och/eller att köpa familjeskyddet.

Genom ITPK-valet kan du köpa ett återbetalningsskydd som gör att din ITPK-pension betalas ut till dina närmaste. Du kan också köpa till ett familjeskydd som ger dina efterlevande en extra pension under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. Återbetalningsskydd och familjeskydd minskar din ålderspension eftersom premien som betalas in till ITPK blir lägre.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som reglerar villkoren på arbetsmarknaden och som träffats mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund.

Tjänstepensionen ITP har kommit till genom ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer här

Hängavtal

Små företag med en eller ett fåtal anställda har oftast inte kollektivavtal. I stället kan man ha ett hängavtal, som innebär att man kommer överens med ett fackförbund om att ett visst kollektivavtal ska gälla.

En god privatekonomi

BudgetAtt ha en god privatekonomi är alltid någonting som bör vara eftersträvansvärt. Det handlar främst om att kunna vara beredd på att kunna täcka upp för oförutsägbara utgifter. När exempelvis vattenskadan väl blir ett faktum eller när bilen behöver lämnas in för reparation. För att täcka den här typen av oförutsägbara utgifter så påstår de ekonomiska experterna att man minst bör ha motsvarande två månadslöner i besparingar. Allting som sparas därutöver kan med gott samvete gå till exempelvis nöje eller andra viktiga livsinvesteringar. Men man bör undvika att nalla från de två ovan nämnda månadslönerna för att spendera på exempelvis nöjen.

Att kunna spara pengar kräver två saker. Att antingen dra ner på utgifterna eller öka inkomsterna. Optimalt vore ju att göra båda sakerna, men det brukar vara lättast att dra ner på utgifterna då ökade inkomster innebär att man exempelvis behöver byta till ett bättre betalt jobb eller gå upp i arbetstid. Vad gäller minskade utgifter så kan många människor finna vissa utgifter i sin vardag som faktiskt är möjlig att dra ner på eller eliminera den helt å hållet. Man kan exempelvis börja åka kollektivt mer om man vet med sig att man åker onödiga sträckor med bilen.

Ibland behöver man låna pengar snabbt

Låna pengar snabbtMånga gånger när man lånar pengar har man god tid att planera. Det kan till exempel handla om att man lånar till bostad eller bil. Då brukar man ofta planera och göra färdigt allt med lånelöften med mera innan budgivningen drar igång. Allt för att affären ska gå så smidigt som möjligt.

Det finns dock tillfällen då man behöver låna pengar snabbt. Det kan dyka upp tillfällen då man snabbt behöver pengar för att klara sig ur en ekonomisk kris. Det kan handla om att bilen plötsligt går sönder – till råga på allt under månadens sämsta vecka. Det vill säga veckan innan nästa lön kommer in på kontot. Eftersom många har det knapert veckan innan en ny lön kommer in på kontot är det inte konstigt om man behöver låna pengar snabbt.

Vid dessa tillfällen är det ofta snablån i form av blancolån som används. De ger snabb behandling av låneansökan och kan ges under en kortare tid. Den snabba behandlingen och kort löptiden för lånet gör att de är lite dyrare än andra lån. Men om man jämför med pengarna man förlorar på att inte kunna ta sig till jobbet på en vecka, jämfört med att betala 500-1000 kr i ränta och avgift så är det inte så mycket att fundera över.

Som alltid när man lånar pengar måste man vara väl införstådd med lånevillkoren. Man ska ha klart för sig hur mycket lånet kommer kosta samt när det ska vara återbetalat. Något som är extra viktigt när det kommer till snabblån är att ta reda på hur mycket en eventuellt försenad återbetalning kommer kosta. Just på den punkten brukar snabblån vara extra kostsamma. En försenad återbetalning av ett lån på 6000 kr kan mycket väl kosta ytterligare 1000 kr i avgift.

Hur du än väljer att lösa dina tillfälliga ekonomiska problem bör du alltså noga tänka över ditt agerande. Om det finns andra alternativ att lösa situationen kanske de är värda att tänka över. Att låna pengar är enkelt, men det är inte alltid enkelt att bli av med skulderna.

Olika sätt att spara på och spara till

Spara pengar på olika sättFinns det olika köp, så finns det även olika sätt att spara på och spara till.

En del gillar bara när pengarna växer på kontot, andra har flera olika mål med att vara sparsam. Vill du vara mer detaljerad i ditt hushållande så kan du försöka göra en kalkylation över saker och händelser som du vill spara till. Var tydlig med att klädinköp endast sker då du gör dig av med ett plagg / skor etc. Sätt regler för vad du får köpa och vad du bör undvika att inhandla. Försök vara smart. Lägg undan pengar till kvalitéts föremål, se till att du är kritisk när du shoppar. Se över sömmar, tvättråd, känn efter, prova – leta efter suspekta fel. Stämmer märkningen? Är varan värd varje krona som du får betala för den? Har du något liknande hemma som redan funkar? Köper du bara för att det är billigt? Märkeskläder kan vara lika taskigt utförda i sin kreation som billighets paltor. Hör hur varningsklockorna ringer.

Om du gör en distinkt agenda med kommande händelser som exempelvis viktiga födelsedagar, så har du flera delmål med i matchen. Därpå planera dina krogrundor, biobesök samt liknande nöjes och kultur utsvävningar. Planlägg ett matschema och gör storkok så även om du är ensam. Frys in och anteckna i en specifik matbok vad som finns i frysen / kylen. Om du vill vara extra tydlig, ange datum – då kan du undvika att eventuell mat går ner i slaskhinken.

Se även till att du har det nödvändigaste från apoteket i ditt medicinskåp. Då kan du undvika att bli mer sjuk än vad du redan är vid exempelvis en jobbig förkylning.

Motion kostar ingenting, möjligtvis tid. Men det går att skaffa en sund och god hälsa utan att det behöver kosta skjortan. Många gillar att gymma, men det finns lösningar på att bygga muskler utan att plånboken öppnas.

Att dansa varje dag till en underhållande låt är kostnadsfri träning och frigör även hormoner i kroppen som förebygger sjukdomar. Våga vara fånig, då använder du dig av dina skrattmuskler också – det finns ingen bättre och mer gratis medicin än att få njuta av livet på ett hälsosamt sätt som när man får arbeta med hela kroppen och psyket.

Ett gott skratt, ja det förlänger livet – och är också gratis.

Spara pengar på billiga läsglasögon

Billiga läsglasögonNu har det blivit dags – jag har nu märkt av huvudvärk och framför allt att bokstäverna blir suddiga när jag försöker läsa böcker, kolla surfplattan, telefonen eller när jag sitter framför datorn. Ibland inbillar jag mig att jag bara är trött men problemet kvarstår när jag är som allra piggast och ska läsa något på nära håll. Det är bara för mig att erkänna att jag drabbats av ett synfel – mer specifikt översynthet. Det innebär alltså att jag ser bra på långt håll men när det gäller att fokusera ögonen på nära håll är jag rökt.

Jag tänkte direkt att jag nu tvingas slanta upp tusenlappar för ett par läsglasögon, men en vän till mig påtalade att det tvärtom kan vara väldigt billigt med läsglasögon. Han tipsade om att jag skulle uppsöka närmsta bensinmack – där köper tydligen han sina läsglasögon. Sagt och gjort,väl på plats hittade jag en mängd olika modeller i olika utformningar och material. Efter en kort tid av prövande av olika styrkor så hittade jag en lämplig passande styrka.Faktum är att jag ens inte genomfört en synundersökning. Istället gick jag helt på känn, och huvudsaken är att jag inte längre får huvudvärk eller att bokstäverna blir suddiga när jag läser.

Det finns även många bra och billiga läsglasögon att köpa över nätet. Kolla in denna sajt för lite tips.

Hobbyprylar kostar mycket pengar

fotointresseVarje månad lägger jag ganska mycket pengar på nya prylar. Även om de inte är så dyra var för sig så blir den totala summan ändå ganska stor. Jag har en stort intresse för fotografering och köper därför alla möjliga kameratillbehör jag blir sugen på. Det är inte ofta jag handlar dyra objektiv, men det kan handla om kameraväska, minneskort, ministativ och liknande saker som inte behöver vara så dyra var för sig.

Dessutom gilla jag att skriva noveller och dikter. Jag skriver ofta för hand eftersom det känns mer riktigt på så sätt. Särksilt när det kommer till poesi. Då vill jag kunna sitta vid mitt skrivbord med en varm kopp te i skenet av en liten bordslampa. Även det intresset kostar pengar i form av nya pennor och papper. Det är inte så att jag skriver så mycket att pennorna tar slut, utan det är jag som har lite av ett samlarbegär när det kommer till pennor.

Nu har jag bestämt mig för att försöka spara in lite på mina hobbyutgifter. För att säkerhetskopiera fotografier kan jag med fördel använda usb-minnen i viss utsträckning. Dessa kan man komma över gratis eftersom många förstag delar ut dem som presentreklam. Även pennor och papper delas ut av företag som vill sprida sina reklambudskap. Tar jag vara på dessa kanske jag kommer kunna stilla lite av mitt köpsug. SD-kort och liknande lagringsmedia är såklart svårt att komma över i form av presentreklam.

Bostadslån – ofta enda sättet att finansiera husköpet

Låna till bostadsrättEtt bostadslån är ett lån där pengarna man lånar är avsedda att gå till ett bostadsköp. När man ska låna pengar genom ett bostadslån lämnar man alltid bostaden som säkerhet för lånet. I och med att låntagaren kan lämna en bra säkerhet till banken, kan banken erbjuda bra lånevillkor med låga räntor och andra avgifter till låntagaren.

Belåning genom bostadslån

De flesta banker som erbjuder bostadslån brukar ha ungefär samma räntor för sina bolån. Bankerna får låna ut maximalt 85 % av bostadens marknadsvärde, vilket betyder att låntagaren alltså måste kunna gå in med minst 15 % av bostadens värde själv.

Det optimala är givetvis ifall låntagaren kan gå in med sina 15 % genom att använda sparade pengar. Många har dock inte så mycket pengar sparade och är istället tvungna att låna ytterligare pengar genom att ansöka om ett blancolån. Även om många har pengar sparade så behövs dessa ofta till renovering, köp av möbler eller till andra saker som tillkommer vid ett bostadsköp.

Ansöka om bostadslån via internet

Så gott som alla banker har idag hemsidor där man mycket enkelt kan läsa, jämföra och ansöka om bostadslån direkt på nätet. Det är mycket enkelt att ansöka om ett bostadslån på internet, och det enda man behöver göra är att fylla i ett ansökningsformulär.

Den bank där man ansökt om att få låna pengar hos kommer där efter att göra en kreditupplysning på låntagaren. En kreditupplysning visa allt som rör låntagarens ekonomi, och ifall kreditupplysningen visar att låntagaren med största sannolikhet kommer att kunna betala bostadslånet räntor, amorteringar och avgifter så kommer lånet beviljas.

Ta ett bostadslån trots att du har betalningsanmärkning

De flesta banker accepterar inte att kunder betalningsanmärkningar, vilket gör att personer med betalningsanmärkningar har svårare att få bostadslån. Faktum är att många av de så kallade storbankerna har system som är programmerade till att känna igen, neka och där efter sortera bort låneansökningar som kommer från personer med betalningsanmärkningar. Detta eftersom de gör automatiska slagningar mot olika regiser där personer med betalningsanmärkningar hamnar.

Det finns dock några långivare på den svenska marknaden som även accepterar kunder med betalningsanmärkning. Dessa långivare ser istället till helheten i låntagarens ekonomi. Om låntagaren har en bra ekonomi med en stabil årsinkomst så anser dessa långivare att det inte finns någon anledning till att neka kunden ett bostadslån. Det kan också vara så att de tar ut en högre ränta eftersom deras risk ökar med en kund som har betalningsanmärkning sedan tidigare.

Den viktigaste faktorn som avgör om en person får låna pengar trots att denne har betalningsanmärkningar eller inte – är hur personens ekonomi ser ut. Det är därför viktigt att ha sin ekonomi i ordning då man vill ansöka om ett bostadslån. Chansen att få sitt lån beviljat ökar dessutom om man har en medsökande till lånet.

Låna pengar till ny bil

Finansiera bilköpet med ett billånSitter du och kör omkring med en bil som knappast kommer klara vintern som precis slagit till med full kraft mot Sverige? I så fall kanske det är dags att börja planera för att köpa ny bil. Självklart kan du ju köra slut helt på din gamla bil för att kräma ur så mycket som möjligt av den innan du köper en ny. Det är däremot svårt att veta exakt när den gamla trotjänaren kommer kasta in handduken så det kan vara bra att ha allt klart inför ett bilköp. Kolla upp olika finansieringsalernartiv och var flera olika banker erbjuder för billån. Det kan skilja sig ganska myket mellan olika banker så det finns en del pengar att spara på att vara påläst. När du ska låna pengar till ny bil vill du ju kunna få ner räntan så mycket som möjligt. Eftersom det finns många andra kostnader med ett bilinnehav så är det viktigt att ha koll även på räntekostnader.

Ta dig också en god funderare på vilken typ av bil du vill ha och vilken prisklass du klarar av utan att göra för stora uppoffringar. Det är såklart trevligt med en ny BMW eller Mercedes, men de är ganska dyra. Särskilt om man väljer till extrautrustning. Vill man komma lite billigare undan är en Volkswagen Passat eller Skoda bra alternativ, men det märks att de ligger några steg ner på kvalitetsstegen. De är precis som BMW och Audi bra tyska bilar, men har vanligtvis lite svagare motorer. Du kanske tycker att det går att leva med en svagare motor, men faktum är att det märks ganska tydligt om du ska iväg på bilsemester med familjen. Långa körningar med växlande tempo på Autobahn gör att man måste bygga upp fart på ett helt annat sätt än med en stark bil som accelererar snabbt.

Funder också på om du ska köpa en kombi eller sedan. Om du har eller planerar att skaffa barn kan det vara praktiskt med en kombi. Lastutrymmet blir betydligt större med en kombi, även om modernare bilar är så fulla av elkablar och airbags att de är betydlig trängre än en kombi från 80-talet.

När du ska låna pengar till bil kanske du även kan tänka dig att gå in med en större summa kontant för att få ner räntekostnaden redan från start. Genom att minska på lånedelen kan bilen i vissa fall användas som säkerhet för att få ner ränteatsen ytterligare. Kolla upp hur det ligger till hos flera banker så ska du nog hitta den finansiering som passar dig och din plånbok bäst.

Låna för att rädda en taskig ekonomi

Ett paket BlendAtt det finns möjlighet att låna pengar är bra, men det kan gå lite snett ibland. Det gäller ofta för personer som har dålig ekonomi i kombination med dåligt ekonomiskt sinne. Det hela kan spetasa på ytterligare av ett skenande konsumtionsbehov – det vill säga att personen är en shopaholic.

De flesta som star lån gör det med någon form av kalkylerad plan för hur lånet ska bekostas och betalas av. Att betala ränta, det vill säga kostnaden för att få tillgång till pengarna, är det pris man betalar. Att betala av på ett lån kostar ingenting, det är en självklarhet. Det som däremot kostar är det man kpt för de lånade pengarna. Många verkar tänka helt fel här och se lånet som ska återbetalas som en kostnad, när det faktiskt är varan eller tjänsten man köpet som står för kostnaden. Vill man inte ha kostnaden så köper man inte varan, punkt slut.

Nu har både Sverige och våra nordiska grannländer påbörjat ett arbete för att se över snabblånebranschen. Jag kan förvisso tycka att det de håller på med är på gransen till ockerräntor, men samtidigt ska man komma ihåg att de inte håller en laddat pistol mot tinningen på låntagarna. För mig är det solklart att det är den som tar ett lån som bär ansvaret för om detta leder till en ekonomisk katastrof. Om det skulle visa sig att företagen i snabblånebranschen fifflar med avtalstexter och på så sätt lurar på låntagana ett lån som sedan får helt andra villkor är det såklart en helt annan sak. Men nu finns det avtal och regler att ta ställning till innan man tar ett lån. Accepterar man dem så får man se till att följa avtalet. Förstår man inte avtalet så är man ju smått dum i huvudet om man skriver under något man inte fattar.

För att återknyta till rubriken lite på slutet. Det är direkt olämpligt att låna pengar för att rädda en dålig ekonomisk situation. Undantag finns såklart. Att ta studielån för att plugga är en sak. Då handlar det om lån med låg ränta och lång avbetalningstid. Att ta SMS-lån i slutet av varje månad för att ha råd med mat och krogrunda är dåligt. Då bör man istället försöka påverka sina inkomster och kostnader så att pengarna räcker månaden ut. Det är ingen mänsklig rättighet att röka ett paket Blend varje dag samtidigt som man har tre ungar att försörja.